Postaw na ekologię. Inicjatywa Jacobi Group.

Celem Jacobi jest bycie najbardziej zrównoważonym dostawcą w naszej branży.

Nasza niedawno opublikowana ocena cyklu życia (LCA) wykazała, że chociaż nasz potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest stosunkowo niski, istnieje kilka obszarów, w których możemy się poprawić, niektóre stosunkowo szybko, a inne będą wymagały długoterminowych innowacji. Aby zintensyfikować nasze wysiłki, rozpoczęliśmy inicjatywę „Go Green Initiative” obejmującą szeroki zakres działań w całym łańcuchu wartości, które będą zachęcać do przechodzenia na produkty odnawialne, bardziej zrównoważone technologie procesowe i gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Jedną z głównych cech analizy LCA jest to, że GWP węgla na bazie kokosa jest znacznie mniejszy niż węgla na bazie węgla. Tak więc, jako jeden ze sposobów na zmniejszenie naszego GWP, postawiliśmy sobie za cel zastąpienie w ciągu najbliższych 10 lat produktów z naszego obecnego portfolio, które pochodzą z węgla i innych produktów opartych na paliwach kopalnych, w przypadku gdy alternatywa dla zrównoważonych surowców jest technicznie dostępna.

To i inne działania mające na celu zmniejszenie naszego GWP zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej.

POSTAW NA EKOLOGIĘ W PRAKTYCE

Go Green to inicjatywa Jacobi Group, która obejmuje wiele różnych obszarów, aby stworzyć jak najbardziej zrównoważony biznes. Oto kilka przykładów aktualnych projektów podejmowanych w celu zmniejszenia GWP:

 • null
  Innowacje produktowe
 • null
  Karbonizacja CleanTech
 • null
  Usprawnienie produkcji
 • null
  Reaktywacja

Uzyskane ulepszenia zmierzymy zgodnie z zakresami zdefiniowanymi w analizie LCA, którymi są:

 • Zakres 1 – Podstawowe procesy produkcyjne
 • Zakres 2 – Media i zużycie energii
 • Zakres 3 – Dostawcy i Klienci

INNOWACJA PRODUKTOWA

Innowacje produktowe

Zastąpienie produktów opartych na węglu i innych paliwach kopalnych kokosem i innymi surowcami odnawialnymi.

Chociaż jesteśmy największym producentem i dostawcą węgli kokosowych na świecie, a węgiel kokosowy stanowi większość naszej sprzedaży, oferujemy również szeroką gamę węgli na bazie węgla, w tym wiele wspierających miejski przemysł uzdatniania wody pitnej, dla którego właściwości węgla są tradycyjnie najbardziej skuteczne.

Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest stopniowe wycofywanie produktów opartych na węglu i zastępowanie ich bardziej zrównoważonymi produktami węglowymi wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe, nasz zespół ds. rozwoju produktu współpracujący z naszą rozległą grupą badawczo-rozwojową stanął przed wyzwaniem wprowadzenia innowacji, które umożliwią nam osiągnięcie tego celu.

W tym roku wprowadziliśmy nowe produkty na bazie kokosa, w tym niektóre wysokowydajne pelety, a także opracowaliśmy kilka produktów hybrydowych, które zastąpią węgiel węglowy w niektórych zastosowaniach, w których nie można jeszcze osiągnąć rozwiązania opartego na samym węglu kokosowym.

Opracowywane są bardziej zrównoważone produkty, niektóre z nich wykorzystują inne, bardziej nowatorskie surowce, takie jak pestki moreli i łupiny orzechów laskowych.

Produkty hybrydowe
Tworzenie specyfikacji produktów, które pomagają spełnić wymagania naszych klientów, rozwój produktów hybrydowych jest naszym pierwszym krokiem do osiągnięcia w pełni zrównoważonej oferty dla 100% naszych produktów. Jest ona dostępna już dziś, dlaczego więc nie wybrać właściwej drogi, ścieżki odnawialnych źródeł energii?

Pellety z łupin kokosa – seria CE i OX
Opracowaliśmy już 2 nowe gatunki wytłaczanego węgla do stosowania w dwóch kluczowych obszarach zastosowań.

Seria CE – zaprojektowana do stosowania w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem powietrza i oferuje mniejszą ilość popiołu i wyższą czystość niż gatunki węgla, a także doskonałą wydajność usuwania LZO.

Seria OX – przeznaczona do usuwania H2S w przemyśle biogazowym, oferująca wysoką wydajność H2S (minimum 0,3 g/ cc), a także jest gatunkiem nieimpregnowanym, o mniejszej zawartości popiołu i wyższej czystości, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego spadku ciśnienia granulowanego węgla.

CLEANTECH

Karbonizacja węgla kokosowego CleanTech ZAKRES 3

Jednym z kluczowych osiągnięć technicznych jest pionierskie nowe procesy zrównoważonej produkcji węgla drzewnego z łupin orzecha kokosowego, naszego głównego surowca, w celu dalszego zmniejszenia GWP. Będziemy wspierać naszych kluczowych dostawców dwoma różnymi rodzajami technologii:

Półciągły proces oparty na piecu GreenEco, w połączeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w oparciu o ciepło procesowe.

Ciągły proces oparty na technologii pieca obrotowego, również w połączeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w oparciu o ciepło procesowe.

green-eco-furnace

Piec
GreenEco
Współpracując z międzynarodowymi partnerami opracowaliśmy sprzęt, który pozwala na karbonizację surowców o znacznie obniżonym współczynniku GWP w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

coconut-shell

Węgiel drzewny
z łupin orzecha kokosowego
Maksymalizacja wydajności i jakości przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dzięki innowacyjnemu projektowi nowego procesu karbonizacji.

GO GREEN W PRAKTYCE – USPRAWNIENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO

Dalsze zmniejszanie potencjału tworzenia efektu cieplarnianego w naszej własnej działalności
ZAKRESY 1 i 2

Nasze zakłady produkujące węgiel kokosowy w Azji mają już stosunkowo niski współczynnik GWP, ponieważ obsługujemy systemy odzysku ciepła odpadowego do produkcji pary i umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej. Ponadto obecnie rozszerzamy wykorzystanie energii słonecznej we wszystkich naszych zakładach. W połączeniu z innymi działaniami, takimi jak zbieranie wody deszczowej i oczyszczanie ścieków, spodziewamy się, że zakłady te dążą do osiągnięcia zerowego GWP netto w nadchodzących latach.

rainwater

Zbieranie wody deszczowej
W całym procesie produkcyjnym zastanawiamy się, w jaki sposób możemy poprawić nasz wpływ na środowisko i GWP. Inicjatywy takie jak zbieranie wody deszczowej i modernizacja naszych technologii aktywacji przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2.

solar-panels

Panele
słoneczne
Instalacja paneli słonecznych w naszych zakładach pomaga zapewnić, że korzystamy z najbardziej „zielonych” opcji zasilania.

GO GREEN W PRAKTYCE – REAKTYWACJA

Reaktywacja zużytego węgla
ZAKRESY 1 i 2

Proces reaktywacji zużytego węgla do ponownego wykorzystania ma wiele zalet, znacznie zmniejszając GWP naszej własnej działalności i naszych klientów oraz pracując nad dostarczaniem produktów i usług o obiegu zamkniętym.

Obecnie rozszerzamy nasze możliwości reaktywacji w Europie i pracujemy nad rozwojem podobnych możliwości w Ameryce Północnej. Dzięki temu nasi klienci, wielu z sektora uzdatniania wody komunalnej i przemysłowej, zwrócą nam więcej zużytego węgla w celu ich ponownego wykorzystania.

Opracowujemy sposoby na poprawę wydajności reaktywnego węgla, a jednym z nich jest mieszanie węgla z produktów odnawialnych.

mfus

Mobilne jednostki filtrujące
Klienci korzystający z naszych usług MFU mogą zwrócić swoje filtry, aby zawartość została ponownie aktywowana.

reactivation-sites

Zakłady reaktywacyjne
Nasze zespoły oferują specjalistyczną technologię reaktywacji. Z terminową logistyką i lokalną obsługą klienta.

This is custom heading element

Wyzwanie „Go Green”

W Jacobi bardzo poważnie traktujemy naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i będziemy dotrzymywać naszych obietnic.

Dążymy do tego, aby cały łańcuch wartości był bardziej zrównoważony. Usprawnienie naszych własnych działań (Zakres 1 i 2) pod względem Potencjału Globalnego Efektu Cieplarnianego to jedno, ale poprawa Zakresu 3 jest większym wyzwaniem.

Do tego potrzebujemy naszych dostawców i klientów. Tylko wtedy, gdy będziemy ściśle współpracować, będziemy w stanie zmniejszyć nasz wspólny ślad węglowy.

Dołącz do naszej podróży. Czynić dobrze, czyniąc dobro.

Remko Goudappel
Dyrektor Generalny, Jacobi Group