water purification

VATTENRENING: UTMANINGEN

Vatten. Världens mest värdefulla resurs för dryck, bevattning och industriprocesser. Försörjningen av rent, färskt vatten blir allt mer ansträngd när befolkningsmängden ökar och därmed behovet av detsamma. Aktivt kol är en av de bästa teknikerna för att förbättra vattenkvalitet. Jacobi’s AquaSorb™-produktgrupp av aktivt kol är speciellt framtaget för användning i adsorptionssystem för vätskor.

Användningsområden och

Tekniker för Vattenrening

Rening av dricksvatten

Aktivt kol spelar en viktig roll i processen för att tillhandahålla säkert, hälsosamt dricksvatten. Oavsett om anledningen till behandlingen är estetisk (smak- och doftkomponenter såsom metylisoborneol och geosmin), gränsvärden för VOC, TOC, desinfektion av biproduktsprekursorer eller växande farmaceutiska, cyantoxiner så kan Jacobi tillhandahålla de kol som behövs för för dessa ändmål. AquaSorb™-grader för dricksvattenbehandling inkluderar vår 1000-serie, 6000-serie och C-serie aktivt kolgranulat (GAC) och vår CB-MW-serie (amerikanska marknaden) eller MP-seren (marknaderna i Europa och Asien) av aktivt kolpulver (PAC).

Behandling av utloppsvatten

Avloppsvatten är ofta svårt att karaktärisera, med upplösta organiska föreningar (ofta kallade COD) och spår av giftiga material som döljer den verkliga föroreningskällan. AquaSorb™-kol av granulat- eller pulvergrad är en vanlig metod för behandling av avloppsvatten, vanligtvis följda av biologiska behandlingssteg, flockulering och mekanisk filtrering. Vanliga kvaliteer inkluderar AquaSorb™ 80 eller AquaSorb™ 90 (granulat) eller serierna AquaSorb™ CP eller MP (pulver). Kolet adsorberar kvarvarande COD och giftiga material före utsläpp. Jacobi kan hjälpa till med bedömningen av rätt kolkvalité och förbereda testning och driftsättning av pilotutrustning.

Akvariumfilter

Aktivt kol har använts som filtreringsmedium i fiskakvarier i årtionden. Jacobi producerar den högt specialiserade serien AquaSorb™ 5000 eller produktgraderna HXC för denna marknad, med ett brett spektrum av adsorptionsegenskaper och lågt fosfatinnehåll.

Processvatten: Bryggning och buteljering

Det vatten som tillhandahålls kommunalt uppfyller alltid standarderna för mänsklig konsumtion. Men kvalitén är inte kompatibel med kraven från bryggeribranschen genom att det skapar bismaker, överskrider livsmedelsstandarder eller skadar utrustningen då det används. Jacobi förutser denna påverkan uppströms och nedströms och kan hjälpa till med specifikationen av material med hög renhet och minimal påverkan på processförhållandena. Jacobis AquaSorb™ C-serie, H-serie och 1000-serie kol ger effektiv klorreduktion, borttagning av organiska föroreningar och smak- och doftreduktion och vårt AquaSorb™ CX-MCA är branschstandard för katalytisk sönderdelning av kloramin.

Poolfilter

Oxidationsämnen såsom ozon tillsätts i pooler men kan elimineras på en relativt kort tid med hjälp av aktivt kolgranulat. Användandet av AquaSorbTM CR i fasta bäddar för att avlägsna ozonöverdos är vanligt. Vårt AquaSorb™ CP1 används i pulverbaserade system för avlägsnande av kvarvarande organiska ämnen med låg molekylär vikt som genereras när ozon tillsätts i vattnet.

Jacobi är stolta över att serva vattenbranschen med ett omfattande utbud av produkter och tjänster. Du kan ladda ned vår broschyr som täcker denna sektor genom att klicka här.

Water_brochure