Tobacco applications

TOBAKSTILLÄMPNINGAR

Sedan den först upptäcktes av européer för mer än 500 år sedan har tobakskonsumtionen varit en omtvistad fråga. Effekterna är väldokumenterade, speciellt vid rökning av förädlade produkter såsom cigaretter, cigarrer och piptobak. Trots detta kvarstår användandet av tobaksprodukter och eftersom marknaden är mycket subjektiv när det gäller upplevelsen av smak och doft har modifieringen av dessa kunnat ske genom introduktion av aktivt kol i framförallt cigaretter. Aktiv kol med stor specifik yta används i en rad olika format, vanligen i filtren, för att ge önskvärd effekt.

Tobakens popularitet är global och således är marknaden för aktivt kol avsevärd. Jacobi Carbons har utvecklat en produktserie aktiva kol baserade på kokosnötskal, ett förnybart råmaterial som uppfyller och överträffar branschens prestandakrav, renlighet och i enlighet med tillverkningsbehoven både hos tobaksföretag och löntillverkare.

Användningsområden och Teknik

för Tobaksbranschen

Filter med kombinationsmedium

Jacobis kolserie EcoSorb™ MB används ofta i direkt kombination med cigarettfiltret. Filter med kombinerade medium, eller dalmatinfilter, täcker cellulosaacetatfibrer med finkornigt aktivt kol innan de slutligen formas till ett filter som därefter ingår i en cigarett. Den fina storleken ger snabb adsorptionskinetik som är avgörande för att adsorbera ämnen med de korta kontakttider som uppstår i samband med varje ’bloss’ på cigaretten. Produktförbättring görs också för att optimera tillverkningsprocesser och variera adsorptionen för komponenterna i tobaksrök.

Hålrumsfilter

Används mer i traditionellt kolfilterformat, en fördjupning i filtret fylls med aktivt kol med medelstor kornstorlek för adsorption av rökkomponenter. Det måste finnas en noggrann balans i partikelstorlek för att säkerställa rätt sugmotstånd i samband med rökarens ’bloss’ och ändå ha tillräcklig adsorptionskinetik för att fånga upp de önskade tobaksbeståndsdelarna. Jacobis kolserie EcoSorb™ C erbjuder en perfekt balans mellan dessa två nyckelelement och införlivar också de förbättringar som vi tillhandahåller för att hjälpa till vid tillverkning av cigarettfilter.

Andra användningsområden

Aktivt kol används också i små porösa kapslar som kan stoppas i andra rökvaror, såsom pipor och hållare för att utföra i stort sett samma sak som filtren i cigaretter gör.

Transport och lagring av tobak från odlare till marknad är ett måste och eftersom det är en naturlig produkt krävs ofta användande av konserverings- och bekämpningsmedel. Dessa avlägsnas före bearbetningen på konverteringsanläggningen och reduktion av utsläpp av dessa kemikalier i miljön hanteras effektivt med hjälp av filterenheter innehållande aktivt kol.

På samma sätt används filter med aktivt kol i ’rökrum’ på platser där rökning ej är tillåtet, såsom flygplatser, restauranger och andra allmänna utrymmen. Den snabba tekniska utvecklingen för luftfilter för hemmabruk (HAF) har också möjliggjort att tillgodose en önskan att avlägsna tobaksrök i hemmet eller på kontoret.

För mer information om hur Jacobis produkter används inom tobaksbranschen, kontakta oss så får du hjälp av någon i vårt team.