Worn gloves

På Jacobi förstår vi kundens behov att det inte enbart är det aktiva kolet utan också service och Know-how som efterfrågas. Vi har därför utvecklat ett fullständigt utbud tjänster för att hjälpa våra kunder att maximera användandet av de kvalitetsledande produkter vi tillhandahåller.  Våra tjänster inkluderar följande:

Service filtration unit

MOBILA FILTER

I många fall måste aktivt kol användas i filtersystem designade för en specifik applikation.  Korrekt designade system kommer säkerställa optimal och säker användning av kolet och underlätta för borttagning och byte av kolet när det är förbrukat. Jacobi erbjuder ett komplett utbud av Mobila filter och system som möjliggör driftsflexibilitet och minskade kapitalkostnader. Dessa finns tillgängliga att köpa eller hyra.  Våra varumärken för Mobila filtreringsenheter inkluderar:

AquaFlow: Framtaget för vätskefiltrering och behandling av flöden från 1–60 m3/timme och innehåller 0,2–20 m3 kol. Typiska användningsområden inkluderar behandling av processutflöden, kontaminerat grundvatten och processvätskor.

EcoFlow: Framtaget för luft- och gasrening, behandling av flöden på 250–18000 m3/timme, innehållande 0,2–14 m3 kol och designad för optimal flödesdistribution och lågt tryckfall.

PLATSTJÄNSTER/BYTE AV KOL

Även om aktivt kol är en effektiv, enkel teknik att använda kan hanteringen av förbrukat kol vara komplex för kunder p.g.a. miljöbestämmelser och önskan att minimera tiden för driftstopp p.g.a. byte av förbrukat kol. Jacobi har ett mycket erfaret team av utbildade personer för att hantera förbrukat kol och vi använder den allra senaste utrustningen för hantering av och för att genomföra bytet av aktivt kol.  Vi kan ta hand om hela processen, inklusive borttagning och paketering av förbrukat kol, transport bort från platsen, kassering och reaktivering, och fylla på med ersättningskol. Vi har kännedom om miljö- och säkerhetsregler och kan säkerställa att arbetet följs i överensstämmelse dessa regler.

Large carbon exchange unit
Large reactivation plant
Service tank

Två moderna reaktiveringsanläggningar, strategiskt placerade för att vara nära våra kunder och säkerställa att vi kan uppfylla deras behov av återvinning av det aktiva kolet.

REAKTIVERINGSTJÄNSTER FÖR KOL

Förbrukat kol i granulat- eller pelletsform kan återvinnas genom termisk reaktivering, varvid det förbrukade kolet bearbetas i en reaktiveringspanna med mycket hög temperatur vid eller över, 850°C. De adsorberade organiska ämnena på kolet sönderdelas termiskt. De gaser som uppstår matas genom en efterbrännare och ett behandlingssystem för att ge luftutsläpp i atmosfären som är i enlighet med de allra strängaste miljöbestämmelser. Återvinning genom termisk reaktivering är en miljömässigt ansvarsfull avyttringsmetod som hjälper till att minska CO2-utsläpp från det aktiva kolet och bidrar till en hållbar användning av världens resurser.

Som ett miljömässigt ansvarsfullt företag har Jacobi investerat i anläggningar som reaktiverar förbrukat aktivt kol. Våra fabriker i Europa är strategiskt placerade för att serva kunder i väst och öst och att minimera transportkostnader och tid.  Våra anläggningar ligger i:

–    Jacobi Carbons Services (Europa) GmbH, Premnitz, Tyskland

–    Jacobi Carbons SASU, Vierzon, Frankrike

Med en årskapacitet på över 8000 MT, inklusive möjligheten att utföra anpassad reaktivering för förbrukat kol för kommunalt dricksvatten, dryck, mat och industri, ger Jacobi Carbons reaktiveringsanläggningar ett effektivt alternativ till utbyte av medium.

Reaktiverat kol från båda anläggningarna, som produceras genom denna process, finns tillgängliga för försäljning under vårt varumärke ReSorb:

ReSorb SC: kolgranulat specifikt framställt för adsorption av organiska föreningar av låg molekylär vikt från vätskefas

ReSorb HC: kolgranulat specifikt framställt för adsorption av organiska föreningar av högre molekylär vikt från vätskefas

ReSorb VT: grovt aktivt kol specifikt framställt för adsorption av flyktiga organiska föreningar från gasfas

ReSorb Solo: Dedikerad reaktivering och retur av våra kunders förbrukade aktiva kol. Återaktiveringen sker enligt individuella specifikationer efter överenskommelse med våra kunder.

Jacobi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom många olika sektorer. För mer information om våra tjänster kan du ladda ned vår broschyr med en överblick av våra tjänster.

m}

services-brochure