Range of products

Branschens bredaste utbud av aktivt kol

Jacobi är stolta över att kunna erbjuda industrins bredaste utbud av aktivt kol, med hundratals standardprodukter i granulärt-, pulver- och extruderat format. De är tillverkade av olika råmaterial såsom kokosnötskal, olika kvaliteer av stenkol och trä.  Våra varumärken inkluderar:

home-addsorb

AddSorb™

Vår serie av specialimpregnerat aktivt kol för gaser såsom sura-, basiska gaser, Formaldehyd, Kvicksilver och luktreduktion. I AddSorb-gruppen finns våra branschledande kvalitéer för personligt skydd inkluderade.

Några av de vanliga AddSorb-graderna inkluderar:

 • GA-serien – mycket hög aktivitet skapad för organiska gaser (OV) krav för andningsskydd.
 • KC-Plus – katalytisk grad gjord för avlägsnande av svavelväte och regenererbar via vattentvätt.
 • MGR-serien – specialimpregnerad grad skapad för avlägsnande av multikontaminant i andningsskyddsenheter.
 • Sulfox och Sulfox-HC – specialprodukter utvecklade med mycket hög svavelväteförmåga för användning vid luktreglering.
 • Supercap A – extremt hög renhet, kol med hög kapacitet för superkondensator-användning.
 • VA-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av sura gaser.
 • VB-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av alkaliska gaser.
 • VF-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av formaldehyd.
 • VQ-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av kvicksilver.
home-aquasorb

AquaSorb™

Aktivt kol framtaget för vattenrening inom användningsområden såsom dricksvatten, utsläpp av avloppsvatten, industriellt processvatten, drycker och vattenfilter i hem. Våra AquaSorb-grader uppfyller kraven för standarder för dricksvatten från NSF, EN och AWWA, är ackrediterade av tillsynsmyndigheter såsom NSF i USA och KIWA i Nederländerna och uppfyller kraven i Food Chemicals Codex.

Ett exempel på våra grader inom AquaSorb-familjen inkluderar:

 • 1000-serien – direktaktiverat granulärt kol med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska föreningar med låg till medelhög molekylär vikt.
 • 5000-serien – mesoporöst granulärt kol framtaget för avlägsnande av organiska och färgföreningar med stor molekylär vikt.
 • 6000-serien – agglomererat granulärt kol med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av föreningar med låg till medelhög molekylär vikt.
 • C-serien – högt mikroporöst granulärt kol med överlägset avlägsnande av spår av organiska ämnen med låg molekylär vikt. Inkluderar CX-MCA, en katalytisk produkt med överlägsen prestanda för avlägsnande av kloramin och svavelväte från vatten.
 • H-serien – syratvättade grader för exceptionell renhet, framtagna för användning med drycker och ultrarent vatten.
 • L-serien – silverimpregnerat kol för bakteriostatiska krav för vattenfilter i hemmen.
 • PICABIOL – Unikt granulärt kol för behandling av dricksvatten med hjälp av biologiskt aktiva processer.
 • MP-serien – högpresterande kolpulver för rening av dricksvatten.
home-colorsorb

ColorSorb™

Ett brett utbud av produkter med aktivt kol speciellt framställt för borttagning av färg, inom livsmedel-, kemikalie- och farmaceutisk rening.

Några av de vanligare ColorSorb-graderna inkluderar:

 • HP-serien – pulverkvaliteer med hög avfärgningskapacitet framtagna genom kemisk aktivering av träsubstrat. Tillgängligt i en rad olika malningsgrader, aktivitetsnivåer och pH-omfång.
 • G-serien – högt mesoporösa pulverkvaliteer tillverkade genom ångaktivering av träsubstrat. Tillgängliga i en rad olika malningsgrader och aktivitetsnivåer.
 • SP-serien – extremt hög renhet, mikroporösa pulverkvaliteer framtagna för farmaceutiska och livsmedelstillsats-standarder.
 • HPX – pulverkvalitet med en unik blandning av mikroporer och makroporer för att uppnå en blandning för avlägsnande av färg och spår organiska ämnen/lukt.
 • XFP-serien – utbud av pulvriserat kol för rening av matoljor.
 • 600-serien – högaktivt, granulärt agglomererat kol för avfärgning i fasta bäddar.
 • H100- och H600-serien – mycket rena, syratvättade kvaliteer tillverkade genom direkt aktivering (H100-serien) eller agglomerering (H600-serien) för processavfärgning i fasta bäddsystem.
 • BAK – granulär produkt med pH-buffrande medel för avfärgning av socker.
home-ecosorb

EcoSorb™

Aktivt kol framtaget för luft- och gasbehandling och täcker flera olika tillämpningsområden inklusive VOC-reduktion i luft, luktreglering, lösningsmedelsåtervinning, rening av processgas, luftbehandlingsenheter för hemmabruk och kommersiellt bruk, cigarettfilter och luftfilter och enheter för cupéfilter.

Ett prov på vanliga grader inom EcoSorb-familjen inkluderar:

 • C-serien – högt mikroporösa granulära kvaliteer skapade för effektiv borttagning av organiska föreningar med låg molekylär vikt i luft och som katalysatorstöd.
 • GX-serien – pressade kolpellets för allmän luftbehandling.
 • BX-serien – pressade kolpellets speciellt framställda för att användas vid regenerering, såsom vid återvinning av lösningsmedel och bensinånga.
 • HX-serien – syratvättade pressade kolpellets framtagna för känsliga gasapplikationer där hög produktrenhet krävs.
 • FX-serien – granulärt och pressat kol framtaget för enheter i samband med fylling av Bensin (ELCD:er) i bilar.
 • XP-serien – finmalt pulverkol för kvicksilver- och dioxinreduktion i rökgaser.
home-goldsorb

GoldSorb/PICAGOLD™

Vår branschledande produktlinje framställd för utvinning av ädelmetaller inom gruvdrift. GoldSorb- och PICAGOLD-kol är optimerade för denna applikation, ger bra adsorptions- och elutionsegenskaper, visar maximal produkthårdhet, högt motstånd mot nötning och bildar färre fina korn vid regenerering.

Grader inom denna familj inkluderar:

 • Goldsorb 4500 och PICAGOLD G208AS: medelhöga aktivitetsgrader.
 • GoldSorb 5500 och PICAGOLD G209AS: höga aktivitetsgrader.
 • PICAGOLD G210AS: med högsta aktivitetsgrad.
PetroSorb1

PetroSorb™

Aktiva kolprodukter framställda för oljeindustrin och täcker vattenbehandling, gasbehandling och processtillämpningar i petrokemiska anläggningar.

PetroSorb-serien inkluderar följande grader:

 • 1000-serien – direktaktiverat granulärt kol med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska föreningar med låg till medelhög molekylär vikt i vatten och process (amin-/glykolströmmar).
 • 6000-serien – agglomererat granulärt kol med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av föreningar med låg till medelhög molekylär vikt i vatten och process (amin-/glykolströmmar).
 • 80 och 90 – direktaktiverade produkter av standardgrad framtagna för rening av avloppsvatten.
 • GX-serien – pressade kolpellets för allmän luftbehandling.
 • BX-serien – pressade kolpellets specifikt framställda för regenererbar användning, såsom vid återvinning av lösningsmedel och bensinångor.
 • G-SWC80 – standardaktivt granulärt aktivt kol för som används som stödmedium till katalysatorer för kemiska reaktioner. Material med mycket låg densitet och således fördelaktigt att använda som volymutfyllnad.
 • H-serien – syratvättade grader för exceptionell produktrenhet, framställda för kondensatrening. Inkluderar vår HS-D-produkt för kiseldioxidlakning.

Andra specialprodukter

Resinex-webblogo

Resinex™

Jacobis kompletta produktgrupp specialresiner för jonbyte, för avhärdning av vatten, kelata molekyler för avlägsnande av tungmetaller.

Besök vår Resinex-webbplats för att läsa mer.

Acitex-weblogo

Actitex™

Vårt högpresterande, mikroporösa filtmedium som ger snabb diffusions- och adsorptionskinetik för en rad olika vattentillämpningar.