Medical image

MEDICINSKT OCH FARMACEUTISKT: UTMANINGEN

Moderna medicinska behandlingar innebär allt mer läkemedelsbehandling i tillägg till, eller istället för, kirurgiska ingrepp. Ökningen av nya farmaceutiska preparat är idag på en nivå utan motstycke.

Samtidigt ökar regelkontrollen för farmaceutiska preparat utmaningen för läkemedelsföretagen. Jacobi har omfattande kunskap om både de regelmässiga och ekonomiska utmaningarna som läkemedelstillverkare möter och djup insikt i deras komplexa marknader. Oavsett bransch har vi rätt aktivt kol.

Tillämpningar och Teknik för den Medicinska & Farmaceutiska Industrin

Medicinskt

På grund av sina adsorptions- och renande egenskaper är aktivt kol en ingrediens i olika medicinska produkter exempelvis för att sänka kolesterolnivåer och behandla kolestas under graviditet. De fungerar också som antiflatulent före bukröntgen. Vid bloddialys absorberas gifter och potentiellt livshotande kontaminering förhindras. Receptfria magläkemedel innehåller också aktivt kol för behandling av diarré, matsmältningsbesvär och gaser.

Farmaceutiskt

Aktivt kol används också för att avlägsna oönskade biprodukter från läkemedel utan att ändra kemikalierna. Deras nyckelfaktor är renhet och prestanda. Olika kvalitéer utför olika funktioner, från avfärgning av foder till separation av förstadier av nedbrytningsprodukter. De är också överlägsna adsorbat vid farmaceutisk bearbetning där högeffektiva filtreringssystem krävs. Testmetoder för kunder anpassas ofta i formuleringen av Jacobi’s produkter så att vår tillverkningsprocess justeras för att möta deras behov.

Veterinärer

Inom veterinärmedicin används aktivt kol som en tillsats i foder. Det adsorberar oönskade eller potentiellt skadliga substanser från djurets mag- och tarmkanal och gör det till en effektiv behandlingsmetod mot förgiftning och diarré.

Jacobi är stolta över att erbjuda produkter som hjälper den medicinska och farmaceutiska sektorn. Nu kan du ladda ned vår broschyr som täcker denna sektor genom att klicka här.

Activated Carbon for medical processes