Respirator mask

PERSONLIGT SKYDD: UTMANINGEN

Tillverkare av personlig skyddsutrustning har som målsättning att skydda allmänhetens hälsa mot luftburna kemiska föroreningar. Avlägsnande av dessa föroreningar är tekniskt utmanande och tillverkarna måste möta denna tekniska utmaning samtidigt som de följer strikta regler. Jacobi förstår denna unika blandning av tekniska och regelmässiga utmaningar som våra kunder utsätts för gällande personliga skyddsutrustning.

Jacobi tillhandahåller produkter i många olika format för användning inom olika aspekter av marknaden för personligt skydd.

Dessa inkluderar:

  • Avlägsnande av luftburna föroreningar
  • Industriell, kollektivt skydd
  • Uppfyller kraven från NIOSH, CEN, HSE och OSHA
  • Portfölj med över 100 impregnerade kol

Användningsområden och Teknik för Personligt Skydd

1-industrial

Industri

Industriarbetare måste skyddas från kemiska, biologiska och radiologiska material p.g.a. dess hälsoeffekter, gränsvärden för giftiga industriella kemikalier (TIC:s) är reglerade. Jacobi erbjuder en grupp av specialkol för utryckningspersonal, industriarbetare och kollektivt skydd (fordon, kontrollrum och andra industriella miljöer), inklusive en serie kromfria material, i våra produktfamiljer AddSorb™ och PICATOX™.

1-Military

Kollektivt Skydd

Aktivt kol är det huvudsakliga skyddet mot kemiska stridsmedel (CWA:s) vid
kollektivt skydd användning. Jacobi tillhandahåller flera olika specialimpregnerade kvalitéer som följer de kollektivt skydd kraven, inklusive kromfria formuleringar. Användningsområden inkluderar andningsskydd och kollektiva skyddssystem för fordon och skyddsrum. Ett komplett utbud av produkter tillhörande AddSorb™ och PICATOX™ kan möta alla utmaningar för militär användning.

1-Nuclear

Nukleär

Sedan införandet av kärnkraft har aktivt kol fungerat som ett av de vanligaste sätten att tillhandahålla andningsskydd mot radioaktiva jod-föreningar eller andra giftiga gaser.  Jacobi’s högkvalitativa, kostnadseffektiva och pålitliga kol inom våra produktfamiljer AddSorb™ och PICATOM™ erbjuder bevisad säkerhet gällande avlägsnande av radioaktiva föroreningar.

För mer information om hur Jacobi produkter används för mat och dryck, kontakta oss och vårt team kommer att vara till hands för att hjälpa.