Air and gas treatment valve

LUFT- OCH GASBEHANDLING: UTMANINGEN Behandling av luft och processgaser har vanligtvis två huvudsakliga saker som styr: regelefterlevnad och/eller produktrenhet. Många industriella verksamheter möter allt strängare gränsvärden för utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC:s). Ur ett processhygieniskt perspektiv innehåller många processgaser orenheter som kan avlägsnas med Jacobi’s produkter EcoSorb™ och AddSorb™.

Användningsområden och Tekniker

för Luft och Gas

Luftrening – Voc-borttagning

Bestämmelser gällande luftutsläpp kräver ofta kontrollfunktioner för flyktiga organiska ämnen (VOC:s). Aktivt kols enkelhet och pålitlighet gör det till en idealisk teknisk lösning för utsläppsefterlevnad. Jacobi tillhandahåller EcoSorb™ GX-serie (extruderad kol-baserad) och EcoSorb™ C-serien (granulat kokosnötskal-baserad) kvalitéer för VOC-borttagningssystem till en rad olika industrier.

Lösningsmedelsåtervinning

Värdefulla lösningsmedel som kan gå förlorade i avfallshögen kan adsorberas med aktivt kol och sedan återvinnas med hjälp av en tryckväxlings- eller temperaturväxlingsanordning, PSA/VRU, (via ånga eller kväve) för återanvändning. Jacobi har tagit fram EcoSorb BX-serien av extruderade pellets för optimal prestanda.

Gasrening

Gasströmmar i industriprocesser renas för att förhindra att nedströms katalysatorer förgiftas eller för att uppfylla specifikationskrav. Organiska föroreningar tas bort med djuppackade kolumnbäddar med kvalitéer som EcoSorb™ GXB och EcoSorb™ CS. Sura gaser och andra specifika föroreningar hanteras med vår AddSorb™-serie (VA-serien för sura gaser, VB-serien för alkaliska gaser, VF-serien för aldehyder och VQ-serien för kvicksilver)

För mer information om hur Jacobis produkter kan användas inom luft- och gasbranschen, kontakta oss så får du hjälp av vårt team.