BIOGAZ

Usuwanie siarkowodoru (H₂S) z powietrza wzbogaconego CO₂

Biogaz może być uszlachetniony do postaci biometanu, który może być następnie wprowadzany bezpośrednio do sieci gazu ziemnego lub wykorzystywany jako paliwo samochodowe w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez oddzielenie mieszaniny dwutlenku węgla (CO₂)/metanu (CH₄).

Istnieją różne metody oddzielania mieszaniny dwutlenku węgla (CO₂)/metanu (CH₄) w biogazie. Mycie wodą jest jedną z bardziej popularnych metod separacji biogazu. Jest to skuteczne, ponieważ dwutlenek węgla jest rozpuszczalny w wodzie, a metan jest prawie nierozpuszczalny. Dwutlenek węgla jest absorbowany pod wysokim ciśnieniem w wodzie i desorbowany z wody pod niższym ciśnieniem i w obecności przepływu powietrza. Ten przepływ powietrza pochłania również siarkowodór (H₂S) obecny w wodzie, który po uwolnieniu do środowiska powoduje typowy zapach zgniłych jaj. Siarkowodór (H₂S) jest zatem usuwany z powietrza wzbogaconego w dwutlenek węgla (CO₂) za pomocą ruchomych i/lub stałych filtrów z węglem aktywnym przed zrzutem, aby uniknąć skarg ze strony pracowników i sąsiadów.

BIOGAZ: FILTR MOBILNY

Jacobi-EcoFlow-2-200x200

Technologia EcoFlow™

Usuwanie siarkowodoru (H₂S) z powietrza wzbogaconego w CO₂ odbywa się za pomocą filtrów z serii mobilnych adsorberów EcoFlow™, które są instalowane bezpośrednio przed zrzutem do atmosfery.

Jacobi Services oferuje pełną gamę filtrów mobilnych o natężeniu przepływu od 75 do 40 000 m³/h powietrza na filtr. Nasza szeroka gama filtrów EcoFlow™ na wynajem jest oferowana za pośrednictwem lokalnych biur sprzedaży, unikając międzynarodowych transportów.

BIOGAZ: ROZWIĄZANIA

Filters-200x200

Sprzęt pomocniczy i usługi dodatkowe

Oprócz filtrów mobilnych i różnych mediów, Jacobi Services oferuje również różne elementy wyposażenia pomocniczego i dodatkowe usługi usuwania siarkowodoru (H₂S) z powietrza wzbogaconego w CO₂ w zakładach produkcji biometanu, w tym:

  • Wybór rodzaju i ilości filtrów EcoFlow™. Wybór zależy od natężenia przepływu i szacowanego rocznego zużycia węgla aktywnego.
  • Seria zdejmowanych płaszczy izolacyjnych zapobiegających kondensacji wody i utrzymujących wilgotność względną w zakresie akceptowalnym dla filtrów mobilnych EcoFlow™.
  • Laboratoryjna ocena procesu i wytwarzania izoterm, a także badania samozapłonu, w ramach akredytacji zewnętrznej, pierwotnego lub zużytego węgla aktywnego.
Reactivation-200x200

Recykling i reaktywacja

W zależności od regionu i składu wypalonego węgla możliwe są różne sposoby recyklingu lub unieszkodliwiania. Impregnowany zużyty węgiel aktywny nie nadaje się obecnie do recyklingu.

home-addsorb-200x200

Węgiel aktywny

Gama impregnowanych węgli aktywnych serii AddSorb™ VA jest zalecana do siarkowodoru (H₂S) z powietrza wzbogaconego CO₂ przed odprowadzeniem do atmosfery.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.