BIOGAZ

Usuwanie siarkowodoru (H₂S) z biogazu

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji materii organicznej na składowiskach odpadów i w beztlenowych komorach fermentacyjnych. Siarkowodór (H₂S) powstaje podczas fermentacji beztlenowej cząsteczek zawierających siarkę, takich jak aminokwasy zawierające siarkę w białkach.

Siarkowodór (H₂S) musi zostać usunięty przed silnikiem spalinowym, ponieważ tam jest przekształcany w SO₂/SO₃ i powoduje:

  • Wyższe koszty konserwacji z powodu korozji
  • Ma to negatywny wpływ na olej silnikowy, co oznacza, że należy go częściej wymieniać.
  • Udział w emisjach SO₂/SO₃ ze spalin silnika.

Stężenie siarkowodoru (H₂S) może być również zbyt wysokie, aby można je było wprowadzić do sieci zasilającej. Ogólnie rzecz biorąc, biometan musi osiągnąć jakość >99% metanu, aby mógł być wprowadzany do sieci.

BIOGAZ: FILTR MOBILNY

Jacobi-EcoFlow-2-200x200

Technologia EcoFlow™

Filtry usuwające siarkowodór (H₂S) z serii filtrów mobilnych EcoFlow™ firmy Jacobi są zwykle instalowane przed skraplaczem wody w procesie oczyszczania biogazu.

Jacobi oferuje pełną gamę filtrów mobilnych o natężeniu przepływu od 75 do 4 000 m³/h biogazu na filtr. Nasza szeroka gama filtrów EcoFlow™ na wynajem jest oferowana za pośrednictwem lokalnych biur sprzedaży, co pozwala uniknąć transportu międzynarodowego.

BIOGAZ: ROZWIĄZANIA

Filters-200x200

Sprzęt pomocniczy i usługi dodatkowe

Oprócz filtrów mobilnych i różnych mediów, Jacobi Services oferuje również różne elementy wyposażenia pomocniczego i dodatkowe usługi usuwania siarkowodoru (H₂S) z biogazu, w tym:

  • Wybór rodzaju i ilości filtrów EcoFlow™. Wybór zależy od natężenia przepływu i szacowanego rocznego zużycia węgla aktywnego.
  • Seria zdejmowanych płaszczy izolacyjnych zapobiegających kondensacji wody i utrzymujących wilgotność względną w zakresie akceptowalnym dla filtrów mobilnych EcoFlow™.
  • Możliwości laboratorium Jacobi France w zakresie akredytowanych zewnętrznie badań samozapłonu pierwotnego lub zużytego węgla aktywnego.
Reactivation-200x200

Recykling i reaktywacja

W zależności od regionu i składu wypalonego węgla możliwe są różne sposoby recyklingu lub unieszkodliwiania. Impregnowany zużyty węgiel aktywny nie nadaje się obecnie do recyklingu.

home-addsorb-200x200

Węgiel aktywny

Gama impregnowanych węgli aktywnych AddSorb™ VA6 jest zalecana do usuwania siarkowodoru (H₂S) z biogazu. Nie zaleca się mieszania produktu z produktem do usuwania siloksanów, ponieważ ustalenie potrzebnych proporcji objętości jest trudne lub niemożliwe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.